Variabeldefinisjon

Særskatt

  English
Navn Særskatt
Definisjon Særskatt er en særskilt skatt for selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv