Variabeldefinisjon

Skattepliktig formue

  English
Navn Skattepliktig formue
Definisjon Skattepliktig formue fastsettes til ligningsverdi pr. 1. januar i ligningsåret av selskapets eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som selskapet hefter for.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv