Variabeldefinisjon

Korreksjonsinntekt

  English
Navn Korreksjonsinntekt
Definisjon Korreksjonsinntekt oppstår når et selskap har utdelt ubeskattet kapital eller har foretatt avsetning til slik utdeling. Denne inntekten skal beskattes med samme sats som alminnelig inntekt.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv