Variabeldefinisjon

Grunnlag naturressursskatt

  English
Navn Grunnlag naturressursskatt
Definisjon Beregningsgrunnlaget for naturressursskatten fastsettes for hvert kraftverk, og er gjennomsnittet av kraftverkets samlede produksjon av elektrisk kraft i inntektsåret og de 6 foregående år. Beregningsgrunnlaget omfatter kun generatorer som har påstemplet merkeytelse 5500 kVA eller mer.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/english/subjects/10/02/nos_d294_en/
Sensitivitet Sensitiv