Variabeldefinisjon

Mottatt aksjekapital

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Mottatt aksjekapital
Definisjon Aksjekapital som selskapet har nedsatt og delt ut til aksjonærene. Dette er en skattefri overføring.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Aksjonær
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller