Variabeldefinisjon

Grunnrenteskatt

  English
Navn Grunnrenteskatt
Definisjon Grunnrenteskatt gjelder for kraftverk lignet etter skattelovens kapittel 18 om særskilte skatteregler for kraftverk, og beregnes på grunnlag av en grunnrenteinntekt. Skatten beregnes etter en sats som for det enkelte år vedtas av Stortinget.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/skattkraft/
Sensitivitet Sensitiv