Variabeldefinisjon

Naturressursskatt

  English
Navn Naturressursskatt
Definisjon Naturressursskatt gjelder for kraftverk og fastsettes for hvert kraftverk på grunnlag av gjennomsnittet av kraftverkets samlede produksjon av elektrisk kraft for inntektsåret og de seks foregående årene. Beregningsgrunnlaget omfatter kun generatorer som har påstemplet merkeytelse 5500 kVA eller mer. Naturressursskatt utlignes til kommune og fylke.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv