Variabeldefinisjon

Aksje

  English
Navn Aksje
Definisjon En eierandel i et selskap med avgrenset ansvar.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv