Variabeldefinisjon

Grunnrenteinntekt

  English
Navn Grunnrenteinntekt
Definisjon Grunnrenteinntekt består av brutto salgsinntekter fratrukket omkostninger ved produksjon av elektrisk kraft. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt tilsvarende gjennomsnittet av inntektsårets inn- og utgående skattemessige verdi av driftsmidler multiplisert med en fastsatt normrente. Negativ grunnrenteinntekt kan framføres til fradrag senere år. Beregningsgrunnlaget omfatter kun generatorer som har påstemplet merkeytelse 5500 kVA eller mer.
Gyldig fra 2004-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv