Variabeldefinisjon

Aksjonær

  English
Navn Aksjonær
Definisjon Aksjeeier som er en person eller sammenslutning som eier aksjer i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Aksjonær
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv