Variabeldefinisjon

Fradrag i skatt

  English
Navn Fradrag i skatt
Definisjon Fradrag i skatt består av godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, og forsknings- og utviklingsfradrag.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Forsknings- og utviklingsfradrag
Kreditfradrag
Fradrag for naturressursskatt
Lenket til Statistikkbanktabeller