Variabeldefinisjon

Bostedstrøk

 
Navn Bostedstrøk
Definisjon Bostedsstrøk viser om bostedet ligger i tettbygd eller spredtbygd strøk. Tettbygde strøk er områder som ligger innenfor et tettsted, spredtbygde strøk er alle områder utenfor tettsteder.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02 - Befolkning
Referanse http://www.ss.no/emner/02/01/10/beftett/om.html
Sensitivitet Sensitiv