Variabeldefinisjon

Bedriftens numeriske adresse

 
Navn Bedriftens numeriske adresse
Definisjon Nummerisk adresse kan bestå av 13 eller 17 posisjoner. 13 posisjoner består av følgende felter: Kommunenummer||gatenummer||husnummer. 17 posisjoner består av følgende felter Kommunenummer||gatenummer||husnummer||bokstav. Nummerisk adresse kan være inntil 25 posisjoner langt, avhengig av hvilke felter en velger å inkludere. Kan også inneholde feltene undernummer, etasjetype, etasjenummer og leilighetsnummer.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv