Variabeldefinisjon

Sum inntekter

  English
Navn Sum inntekter
Definisjon Sum driftsinntekter inkludert arbeid under bygging og finansinntekter. Gjelder for utenlandske selskaper som yter tjenster på norsk sokkel.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/ifolje/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Nettoinntekt sokkel