Variabeldefinisjon

Sum kostnader

  English
Navn Sum kostnader
Definisjon Alle kostnader inkludert avskrivinger og finanskostnader og andre skattemessige fradrag. Gjelder for utenlandske selskaper som yter tjenster på norsk sokkel.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Nettoinntekt sokkel