Variabeldefinisjon

Nettoinntekt sokkel

  English
Navn Nettoinntekt sokkel
Definisjon Nettoinntekt sokkel er inntekter, slik som driftsinntekter, arbeid under bygging og andre inntekter, samt finansinntekter, fratrukket direkte kostnader, avskrivinger og finanskostnader og andre skattemessige fradrag. Gjelder for utenlandske selskaper som yter tjenster på norsk sokkel.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/ifolje/
Sensitivitet Sensitiv