Variabeldefinisjon

Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnader

  English
Navn Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnader
Definisjon Summen av mottatt konsernbidrag og andre inntekter fratrukket sum av ytet konsernbidrag, fremførbart underskudd fra tidligere år og andre kostnader. Gjelder for utenlandske selskaper som yter tjenster på norsk sokkel.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/
Sensitivitet Sensitiv