Variabeldefinisjon

Statuskode_foretak/bedrift

  English
Navn Statuskode_foretak/bedrift
Definisjon Status er en kode som angir om enheten er slettet eller ikke. Juridiske enheter i privat sektor slettes ved at de selv melder om sletting til Brønnøysundregistrene. Enheter innen offentlig sektor slettes av SSB etter melding fra/ kontakt med enheten. Bedrifter slettes av Enhetsregisteret, NAV Aa-registeret og SSB.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv