Variabeldefinisjon

Organisasjonsnummer foretaksknytning

  English
Navn Organisasjonsnummer foretaksknytning
Definisjon Organisasjonsnummer foretaksknytning er organisasjonsnummeret til enheten som er nærmeste eier.
Gyldig fra 2002-12-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv