Variabeldefinisjon

Foretaksknytning

 
Navn Foretaksknytning
Definisjon Foretak defineres som "den minste kombinasjon av juridiske enheter som utgjør en organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til sine løpende ressurser". I BoF knyttes juridiske enheter sammen til sammensatte foretak når et hjelpeforetak kun yter hjelpetjenester til en annen juridisk enhet. Driftselskapet får Enhetstype H og hjelpeforetaket får Enhetstype U.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv