Variabeldefinisjon

Nord-koordinat, bosted

 
Navn Nord-koordinat, bosted
Definisjon Variabelen viser nord-koordinat for bostedsadressen. Den beskriver posisjonen i terrenget i forhold til et bestemt system for projeksjon (matematisk avbilding av punkt på jordoverflata i planet).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer SSB benytter UTM som er en skjærende transversal sylinderprojeksjon som er vinkeltro (konform). UTM har 60 tangeringssoner. Norge strekker seg over sone 31-36. Nord-koordinaten angir hvor langt unna et nullpunkt i UTM-systemet i nordlig retning et punkt på jorda er.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv