Variabeldefinisjon

Aktivitetskode

 
Navn Aktivitetskode
Definisjon Aktivitetskode angir om enheten har uoppgitt aktivitet, er aktiv, aldri har vært aktiv eller har vært aktiv. Aktivitetskoden registreres ut fra aktivitet i et utvalg administrative register (Arbeidsgiver- arbeidstakerregisteret fra NAV, Terminfiler fra Merverdiavgiftsmanntallet, Regnskapsregisteret og Selvangivelsesregisteret).
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Definisjonen gjelder både for bedrift og foretak.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv