Variabeldefinisjon

Registrert i Foretaksregisteret

 
Navn Registrert i Foretaksregisteret
Definisjon Denne variabelen forteller om et foretak er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund eller ikke. Hvis foretaket er registrert der vil dette merkes med J for ja.
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv