Variabeldefinisjon

Kirkesogn

 
Navn Kirkesogn
Definisjon Variabelen viser minste kirkelige administrative inndeling.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Region
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Sensitivitet Sensitiv