Variabeldefinisjon

Omsetningsmerke

 
Navn Omsetningsmerke
Definisjon Omsetningsmerke forteller kilden til omsetningstallet
Gyldig fra 2003-11-18
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne variabelen benyttes både for foretak og bedrift.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Omsetning - strukturstatistikk