Variabeldefinisjon

Sysselsettingsmerke

 
Navn Sysselsettingsmerke
Definisjon Sysselsettingsmerke angir kilden til sysselsettingstall
Gyldig fra 1992-02-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer Denne variabelen benyttes både for foretak og bedrift.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Sysselsatte