Variabeldefinisjon

Bydel

  English
Navn Bydel
Definisjon Bydeler er geografiske områder i en by(kommune).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Bydelene er bygd opp av hele grunnkretser og er ofte brukt som egne forvaltnings-/administrasjonsnivåer. SSB publiserer offisiell statistikk for bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
 
Statistisk enhet Region
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for bydelsinndeling