Variabeldefinisjon

Foretaksnummer

  English
Navn Foretaksnummer
Definisjon Foretaksnummer er en unik identifikator som består av 8 siffer. Foretaksnummer tildeles når fortetaket blir registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret og benyttes kun i SSB.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller