Variabeldefinisjon

Grunnkrets

  English
Navn Grunnkrets
Definisjon Formålet med å dele kommuner inn i grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt grunnlag for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig ensartet når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Region
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for delområde- og grunnkretsinndeling