Variabeldefinisjon

Positiv inntekt

  English
Navn Positiv inntekt
Definisjon Den delen av alminnelig inntekt som er skattbar.
Gyldig fra 1998-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller