Variabeldefinisjon

Særskatteinntekt

  English
Navn Særskatteinntekt
Definisjon Inntekt som ligger til grunn for utlignet særskatt.
Gyldig fra 1997-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv