Variabeldefinisjon

Studieland

  English
Navn Studieland
Definisjon Variabelen forteller hvilket land eleven/studenten tar sin utdanning i per 1. oktober det aktuelle studieåret.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 360 - Seksjon for utdanningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 04.02 - Utdanningsinstitusjoner
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk