Variabeldefinisjon

Forenklet innvandringsgrunn

  English
Navn Forenklet innvandringsgrunn
Definisjon Variabelen viser grunn til første innvandring
Gyldig fra
Gyldig til 2005-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Dokumentet det refereres til er "Om statistikken" som ligger på Internett.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Utlendingsdirektoratet (UDI)
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Innvandringsgrunn