Variabeldefinisjon

Annen egenkapital

  English
Navn Annen egenkapital
Definisjon Består av kapital innskutt fra eierne utover aksjekapital og grunnfondsbeviskapital, samt kapital opptjent i selskapet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller