Variabeldefinisjon

Tellende areal

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tellende areal
Definisjon Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunenes tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med. For villrein er hovedregelen at alt areal over skoggrensa er tellende areal.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv