Variabeldefinisjon

Selgergruppe, industrivirke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Selgergruppe, industrivirke
Definisjon Selgere av industrivirke inndelt i grupper
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogavvirkning
Sensitivitet Sensitiv