Variabeldefinisjon

Kjøpergruppe, industrivirke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Kjøpergruppe, industrivirke
Definisjon Kjøpere av industrivirke inndelt i grupper
Gyldig fra 1962-08-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogavvirkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for klassifisering av kjøpere og selgere av tømmer til industriformål