Variabeldefinisjon

Bruttoverdi av industrivirke

  Norwegian (bokmål) English
Namn Bruttoverdi av industrivirke
Definisjon Verdien av skogsvirket på den staden det er levert til kjøpar (veg, fabrikktomt mv.)
Gyldig frå 1967-01-01
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk eining Landbrukseigedom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skoghogst
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar