Variabeldefinisjon

Bruttoverdi av industrivirke

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bruttoverdi av industrivirke
Definisjon Verdien av skogsvirket på det stedet det er levert til kjøper (bilvei, vassdrag, fabrikktomt mv.)
Gyldig fra 1967-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogavvirkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller