Variabeldefinisjon

Ved til brensel for salg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ved til brensel for salg
Definisjon Skogsvirke solgt til brenselsformål
Gyldig fra 1986-08-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogavvirkning
Sensitivitet Sensitiv