Variabeldefinisjon

Skogavvirkning for salg

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skogavvirkning for salg
Definisjon Kvantum skogsvirke (målt i kubikkmeter fast mål uten bark) avvirket for salg til industriformål eller til brensel.
Gyldig fra 1965-08-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Landbrukseiendom
Statistikkemne 10.04.20 - Skogbruk
Statistikk Skogavvirkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for treslag- og sortimentsinndeling ved tømmersalg
Lenket til Statistikkbanktabeller