Variabeldefinisjon

Felte hjortevilt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Felte hjortevilt
Definisjon Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt
Gyldig fra 1952-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller