Variabeldefinisjon

Tillatt felte hjortevilt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Tillatt felte hjortevilt
Definisjon Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.
Gyldig fra 1952-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Hjortevilt
Lenket til Statistikkbanktabeller