Variabeldefinisjon

Alder ved innvandring

  English
Navn Alder ved innvandring
Definisjon Personens alder ved første oppholdsdato, hele fylte år ved innvandring
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Sensitivitet Sensitiv