Variabeldefinisjon

Hjortevilt

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Hjortevilt
Definisjon Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.
Gyldig fra 1952-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Statistisk enhet Dyr
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Felte hjortevilt