Variabeldefinisjon

Deltidslønnstakere

 
Navn Deltidslønnstakere
Definisjon Antall deltidslønnstakere er lønnstakere som har en vanlig arbeidstid som er kortere enn normalarbeidstiden.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller