Variabeldefinisjon

Anskaffelser ved finansiell leasing

 
Navn Anskaffelser ved finansiell leasing
Definisjon Variabelen omfatter anskaffelser av varige driftsmidler, hvor det er inngått leasingavtale med henblikk på overtagelse av anleggsmidlet ved avtalens utløp.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller