Variabeldefinisjon

Brutto investeringar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Brutto investeringar
Definisjon Dette er ein test
Gyldig frå 2005-10-03
Gyldig til
Eigar 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk eining Føretak
Ekstern kjelde EUROSTAT
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar
09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak
09531: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08837: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08124: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08013: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08012: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter