Variabeldefinisjon

Bruttoinvesteringer

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Bruttoinvesteringer
Definisjon Som bruttonivesteringer er regnet anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verktøy, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostninger er lagt til, mens salg av brukt realkapital er trukket fra. Bruttoinvesteringer oppgis med fradrag for inngående merverdiavgift
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde EUROSTAT
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Eie-/leieforhold
Lenket til Statistikkbanktabeller
09532: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak
09531: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08837: Annen tjenesteyting. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08124: Næringslivstjenester. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08013: Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08012: Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08007: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter