Variabeldefinisjon

Bearbeidingsverdi

 
Navn Bearbeidingsverdi
Definisjon Med bearbeidingsverdi menes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
04892: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04784: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03927: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03920: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03907: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03906: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)